JP Galeria - шаблон joomla Форекс

Етичкиот кодекс на психолози на Република Македонија е донесен на 14.01.2006 година.

(Напомена: Етичкиот кодекс се состои од Вовед, Преамбула, Основни начела и Етички стандарди. Поради практични причини, во долунаведениот текст се опфатени само најважните делови од Основните начела и Етичките стандарди.)

Повеќе